Olieafscheiders

Tijdige lediging en reiniging van uw olieafscheider garandeert de effectieve werking. Teeuwissen Rioolreiniging is Kiwa-gecertificeerd voor de lediging, reiniging en inspectie van uw olieafscheider en de bijbehorende installatie. En dat alles geheel volgens de geldende wet- en regelgeving (activiteitenbesluit).

Periodiek onderhoud van uw olieafscheider

Olieafscheiders dienen ter opvang van slib en minerale oliën. Wanneer een grote hoeveelheid olie in de afscheider komt, ontstaan lozingsproblemen. De vlotter of automatische afsluiter sluit de leiding namelijk af. Het is daarom belangrijk uw olieafscheider goed te onderhouden.

U kunt uw olieafscheiders door Teeuwissen Rioolreiniging laten onderhouden. Dit is mogelijk op afroep- en contractbasis. Op basis van het activiteitenbesluit dient de laagdikte van een olieafscheider 2x per jaar gemeten te worden. 1x per 5 jaar moet er dan wel het "5 jaarlijks onderhoud" worden uitgevoerd volgens het activiteitenbesluit (NEN-EN 858-2). Periodiek onderhoud voorkomt onnodige kosten en milieuschade.
Met behulp van telemetrie kunnen wij uw installatie op afstand bewaken. Zo word de laagdikte van olieafscheider continu bewaakt en worden problemen voorkomen.

Gewogen maatwerk voor uw olieafscheiders

Bij Teeuwissen Rioolreiniging worden de werkelijk ingezamelde kilogrammen olie, water en slib wat afkomstig is uit de olieafscheider verrekend. Alle ADR/VLG voertuigen hebben een weeginstallatie. Het ingenomen olie, water en slib wordt in de eigen installatie verwerkt. Uiteraard gebeurt dit conform de huidige wet- en regelgeving waaronder het afmelden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 

Als extra service worden de installaties na reiniging visueel geïnspecteerd. Indien nodig worden onderdelen gerepareerd of vervangen.
Indien de installatie niet meer voldoet, kan Teeuwissen Rioolreiniging aan de hand van een nauwkeurige capaciteitsberekeningen een nieuwe olieafscheider plaatsen. Voordeel voor de klant is dat alles door één partij wordt verzorgd.

Coalescentiefilter nodig in olie-afscheidinginstallaties

Een coalescentiefilter is nodig in olie-afscheidingsinstallaties die lozen op het oppervlakte water. Dit om aan strenge lozingseisen te voldoen. Olie-afscheidingsinstallaties die lozen op het riool mogen minder dan 200 mg/l minerale oliën lozen maar olie-afscheidingsinstallaties die lozen op het oppervlakte water maar minder dan 20 mg/l minerale oliën. Dit is alleen te bereiken door het gebruik van een coalescentiefilter.
Wel is het belangrijk de filter regelmatig te reinigen om een juiste werking te garanderen en dus doorslag van olie (milieuschade) te voorkomen. Er zijn vele soorten en maten coalescentiefiters. Voor een uitleg van de werking van een coalescentiefilter verwijzen wij u naar het filmpje op deze pagina.

Beschikt u over olieafscheiders? Wilt deze periodiek laten controleren en/of reinigen? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

 

Bekijk de principewerking van een olieafscheider:

Onze aanpak

  • Alles in eigen beheer
  • Snelle service
  • wegen het afval
  • Milieubewust ondernemen
  • Eigen afvalbewerking

Download onze folder (PDF)