Slibverwerking

Tijdens het reiniging van riolen komen afvalstoffen en slibstromen vrij. Afvalstoffen vormen een aanslag voor het milieu. Om deze reden moet het rioolslib worden gescheiden in zand slib en water voor hergebruik en nuttige toepassing.

Slibverwerking en het maximale uit de minimumstandaard van LAP

Teeuwissen Rioolreiniging biedt een totaaloplossing. Wij reinigen niet alleen. Maar beschikken ook over de kennis, faciliteiten en vergunningen om afvalstoffen op te halen, in te zamelen, op te slaan en te verwerken conform de wettelijke (milieu)eisen. Daarin gaan wij verder dan de minimumstandaard van het Landelijke Afvalstoffen Plan (LAP). Het gescheiden rioolslib wordt ingezet voor hergebruik en nuttige toepassingen.

Op basis van de regeling "gescheiden en gescheiden houden" uit het LAP verwerkt Teeuwissen Rioolreiniging de slibstromen in drie verschillende verwerkingsinstallaties.

Dag en nacht is het HEK open voor het aanleveren van rioolslib en veegvuil

Er kunnen dag en nacht afvalstoffen, zoals rioolslib en veegvuil worden aangeleverd door de klant. Hiervoor is een speciale calamiteiten service operationeel. Hierdoor kunnen we zorgen dat de klant ook buiten de regulieren werktijden wordt bediend.

Onze aanpak

  • Alles in eigen beheer
  • Snelle service
  • Kwaliteit voorop
  • Plopper tot hogedruk