Putvet

Teeuwissen Rioolreiniging is gespecialiseerd in de verwerking van vet/water/slib, putvet en flotatieslib. Deze afvalstoffen komen vrij bij de reiniging van vetputten en vetafscheiders. Er wordt in alle omstandigheden rekening gehouden met een milieuvriendelijke verwerking van de afvalstoffen. Voor de reiniging van vetputten gaat u naar Teeuwissen Rioolreiniging!

Transformatie van putvet

Het putvet uit vetputten wordt in een aparte installatie behandeld. Conform de wet- en regelgeving wordt het water gezuiverd en in het riool geloosd. De reststoffen worden daarna toegepast bij energieopwekking, vergisting en compostering. Ook drijflagen van RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstallaties) en vloeibare, waterige reststromen uit de voedselbereiding worden zo verwerkt. Op deze manier is het putvet nog van enig nut!

Voegt u zich toe aan het rijtje klanten?

Vele klanten gingen u voor. Van restaurant tot slachterij, van zuivelindustrie tot bedrijfskantine en van hotel tot bistro.

Heeft u vetputten die gereinigd moeten worden? Vraag direct een offerte aan voor de deskundigheid van Teeuwissen Rioolreiniging!