RKGV - Riool-, Kolken-, Gemalenslib en Veegvuil

Teeuwissen Rioolreiniging is gespecialiseerd in de verwerking van Rioolslib, Kolkenslib en Gemalenslib, Veegvuil (RKGV) en zoab-slib.

Sinds 2011 voldoet Teeuwissen nóg beter aan de milieueisen.
Een nieuwe RKG zuiveringsinstallatie verwerkt het afval grondiger dan voorheen hiermee kunnen we de veel voorkomende verontreinigingen in dit afvalwater verwijderen. Hierbij moet gedacht worden aan:
• Minerale olie
• PAK
• Zwaremetalen (cadmium, chroom, koper, zink)
Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid en dat niets ervan mag terugkomen in het milieu. Sinds de invoering van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) in 2003 is het verwerken van veegvuil, rioolslib en zoab-slib dan ook aan zeer strenge regels gebonden.

Rioolslib als bijproduct
Rioolslib bestaat uit zand, roostergoed, slib en verontreinigd afvalwater. Rioolslib komt als RKG vrij bij de reiniging van:
Riolen
Straatkolken
Rioolgemalen
• Putten
• Slibvangputten
• Bergbezinkbassins
• Individuele installaties voor afvalwaterbehandeling (IBA's)

De installatie van Teeuwissen voor de verwerking van Riool-, Kolken-, Gemalenslib en Veegvuil kan echter meer aan. Wat denkt u van slib uit septic tanks, vijvers, pompputten en baggerspecie? Ook veegvuil en zoab-slib wordt verantwoord verwerkt.
Omdat er ook 's nachts veel aan de weg wordt gewerkt hebben wij de mogelijkheid om de hiervoorgenoemde afvalstoffen buiten de regulieren werktijden in te nemen.

Voegt u zich toe aan het rijtje klanten?
Vele klanten gingen u voor. Van provincie tot gemeente, van bedrijf tot particulier. Heeft u te maken met rioolslib, kolkenslib of gemalenslib en veegvuil (RKGV)? Vraag direct een offerte aan voor de deskundigheid van Teeuwissen Rioolreiniging!