Certificering

Door haar efficiënte en milieuvriendelijke werkwijze heeft Teeuwissen Rioolreiniging diverse ISO en KIWA certificaten verkregen. Teeuwissen Rioolreiniging is onder andere in bezit van de volgende certificaten:

Algemene certificaten:
• Veiligheids Checklist Aannemers (VCA Vol);
• ISO 9001;
• ISO 14001.

KIWA procescertificaten tankreiniging en sanering:
• saneren van huisbrandolie- en dieseltanks BRL-K902/04;
• tanksaneringen BRL-K904/04;
• tankreiniging BRL-K905/03.

KIWA procescertificaat BRL-K915/03 voor:
• ledigen, reinigen van olie-afscheidingsinstallaties (incl. Leidingen);
• Inspecteren en/of beproeven van olie-afscheidersinstallaties (incl. leidingen).

KIWA procescertificaten rioolreiniging en inspectie:
• Reinigen van riolen, putten en kolken BRL-K10014;
• Inspecteren van rioleringsobjecten BRL-K10015.

KIWA procescertificaat kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen:
• Onderhoud aan pompinstallaties en gemalen BRL-K14020/01.

CO2 -bewust Certificering (niveau 3)
• Managementsysteem voor het CO2-bewust handelen.
• Conform handboek CO2-Prestatieladder versie 3.1. 

SIR (Stichting Industriële Reiniging)- Bewijs van aansluiting
•  Doelstelling van SIR nastreven en de richtlijnen en normen en gedragsregels aanhouden voorzover deze van toepassing zijn op de ondernemingsactiviteiten.

NIWO Eurovergunning