Links en Partners

De hieronder vermelde organisaties zijn zakelijke relaties en brancheorganisaties die voor Teeuwissen Rioolreiniging belangrijk zijn. Het zegt iets over deze organisaties en het zegt iets over Teeuwissen Rioolreiniging. Hierdoor willen we onze klanten verzekeren van een goed product.

Xylemflygt
Xylem komt voort uit de ITT organisatie. De pompen en rioolgemalen van het merk Flygt worden door Xylem in Nederland in de markt gezet. Teeuwissen Rioolreiniging is partner van Xylem en Kiwa gecertificeerd voor kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen.
www.xylem.com

 

ACO
ACO is gespecialiseerd in afscheidingstechnieken voor afvalwater en biedt een breed pakket aan vet-, olie- en benzineafscheiders. Teeuwissen Rioolreiniging en ACO zijn partners en werken samen op het vakgebied van olieafscheiders en vetafscheiders, ACO als leverancier van afscheidingstechnieken en Teeuwissen Rioolreiniging als gecertificeerd onderhoudsbedrijf voor het plaatsen, ledigen, reinigen en inspecteren van olieafscheiders en vetafscheiders.
www.aco.nl

 

Ver Afvalbedr
Vereniging Afvalbedrijven (VA). Binnen deze branchevereniging is Teeuwissen Rioolreiniging vertegenwoordigd in de afdeling rioleringsbeheer en vegen. Daarnaast participeert Teeuwissen Rioolreiniging in de afdeling gevaarlijk afval vanwege de inzameling en verwerking van oliehoudende afvalstoffen welke onder andere afkomstig zijn uit olieafscheiders. Teeuwissen Rioolreiniging is lid van de VA.
www.verenigingafvalbedrijven.nl  en  rioleringsbeheer.

 

VNO NCW
VNO-NCW is een ondernemingsorganisatie en een lobbyorganisatie die zich sterk maakt voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat. Daarnaast behartigt VN)-NCW de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal niveau. Teeuwissen Rioolreiniging is lid van VNO-NCW.
www.vno-ncw.nl

 

Rioned
Stichting RIONED is een organisatie voor rioleringszorg en stedelijk waterbeheer in Nederland. In RIONED participeren overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. Teeuwissen Rioolreiniging is begunstiger van Rioned.
www.riool.net  (vakinformatie) en www.riool.info (publieksinformatie).

 

Kiwa
Kiwa is een onafhankelijke organisatie die zich richt op gekwalificeerde certificering. Daarbij behoren de activiteiten inspectie, keuring, technologie, training en data services. Kiwa is actief in tal van sectoren zoals water, energie, bouw, infrastructuur, automotive & transport, agro, feed & food, veiligheid en beveiliging, gezondheid & zorg en milieu waaronder de afvalbranche. Teeuwissen Rioolreiniging beschikt over zeven Kiwa certificaten die gaan over kwaliteitsgestuurd onderhoud.
www.kiwa.nl

 

erk tank saneerders
De Vereniging van Erkende Tanksaneringsbedrijven (VETS) stelt zich ten doel het behartigen en bevorderen van de belangen van haar leden in de ruimste zin des woords. Alleen bedrijven die door Kiwa zijn erkend voor het saneren van HBO tanks worden toegelaten als lid. Teeuwissen Rioolreiniging beschikt daarnaast over alle benodigde KWALIBO erkenningen die afgegeven zijn door SenterNovem in opdracht van de verantwoordelijke Minister. Teeuwissen Rioolreiniging is lid van de VETS.
www.tanksanering.nl

 

BETA
De Belangenvereniging Tankstations (BETA) behartigt de belangen van zelfstandige tankstationondernemers (huurders en eigen vergunninghouders). De BETA is de grootste  Nederlandse belangenorganisatie gericht op tankstations met shops en carwash.
Teeuwissen Rioolreiniging is lid van de BETA wassen.
www.beta-tankstations.nl

 SIR
De Stichting Industriële Reiniging (SIR) heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in deze sector. De SIR behartigt de belangen van de aangesloten leden in Nederland en in België. De SIR heeft de ambitie om toonaangevend te zijn met betrekking tot veiligheid in de branche van de industriële reiniging. Teeuwissen Rioolreiniging is lid van de SIR.
www.sir-safe.nl

 

KvINL
KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. Teeuwissen Rioolreiniging heeft een KvINL erkenning op het gebied van  rioleringsinstallaties.
www.erkendinstallatiebedrijf.nl

 

TLN
Transport en Logistiek Nederland (TLN) behartigt de belangen van het (beroeps)goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. De leden, variërend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners, maken gebruik van de diensten die TLN bied. Teeuwissen Rioolreiniging beschikt over een Eurovergunning en is lid van TLN.
www.tln.nl

 

evo
EVO is een ondernemersvereniging die de logistieke belangen behartigt voor eigen vervoer van  producenten en handelaren. De leden doen de opslag en vervoer van hun producten zelf of besteden dit uit. EVO is een kennisorganisatie waar leden terecht kunnen met hun logistieke vragen. Teeuwissen Rioolreiniging is lid van de EVO omdat zij een eigen vervoersorganisatie zijn met betrekking tot inname transport en verwerking, slib uit olieafscheiders, slib uit vetafscheiders en  diverse uiteenlopende natte rioolslibben.
www.evo.nl

 

Cumela
De cumelasector behartigt de belangen van specialisten in groen, grond en infrastructuur. Zowel middelgrote- en grote ondernemingen zijn daarbij aangesloten. De leden zijn actief in meerdere werkvelden: agrarisch loonwerk, aanleg en onderhoud van groenstroken, sportterreinen en natuur- en recreatieterreinen, meststoffendistributie en grond-, weg- en waterwerken in brede zin. Teeuwissen Rioolreiniging is van oudsher aangesloten bij Cumela.
www.cumela.nl

 BMD
BMD Advies Centraal Nederland BV is onafhankelijke partij die deelnemers aan deze organisatie met raad en daad bijstaat. De adviseurs van BMD ondersteunen de deelnemende bedrijven op vraagstukken zoals Organisatie & leiderschap, veiligheid, milieu, MVO en HRM. duurzaamheid, Omgevingsvergunning, certificeringtrajecten etc. Teeuwissen Rioolreiniging is deelnemer bij BMD Advies.
www.bmdadviescentraal.nl

 

Zakenclub
De ZakenClub Huizen is een actieve ondernemersvereniging in de gemeente Huizen. Leden van de ZakenClub zijn ondernemers, die betrouwbare zakelijke en persoonlijke contacten belangrijk vinden voor hun bedrijf. De ZakenClub onderhoudt intensieve relaties met externe partijen, zoals de gemeente Huizen en de Kamer van Koophandel. Kortom: netwerken en belangenbehartiging. Teeuwissen Rioolreiniging is lid van de ZakenClub Huizen.
www.zakenclubhuizen.nl

SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB.
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met perspectief op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de best gekwalificeerde vakmensen. SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, doelmatigheidsinformatie en beroepspraktijkvorming bpv.
Teeuwissen is een erkend leerbedrijf en aangesloten bij SBB.
www.s-bb.nl